• Συγκρότημα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

  • Τομέας Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας

  • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

  • Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

  • Τομέας Πληροφορικής

  • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

  • Τομέας Μηχανολογίας

Copyright 2020 - 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Σταυρούπολης - PWRtrade Review